bk-wholesale_logo_grey

Welkom bij BK-Wholesale! Deze site wordt aangepast en is niet in gebruik. Excuses voor het ongemak.

Welcome to BK-Wholesale! This site is modified and is not in use. Sorry for the inconvenience.

Belangrijke informatie voor dealers van BK-Wholesale producten

U was gewend om uw producten hier te bestellen. De dealer webshop hebben wij onlangs verhuisd. U heeft hierover een nieuwsbrief ontvangen, maar mogelijk is die aan uw aandacht ontsnapt.

Belt u ons tijdens kantooruren op telefoonnummer +31 (0)20 214 80 51 of stuur een email aan info@bk-wholesale.com. Dan sturen wij u direct uw inloggegevens op of wij noteren telefonisch meteen uw bestelling. Wel zo gemakkelijk.

Excuses voor het ongemak!

Important information for dealers of BK-Wholesale products

You were used to order your products here. We recently moved the dealer webshop. You received a newsletter, but perhaps you missed it.
Please call us during office hours on +31 (0) 20 214 80 51 or send an email to info@bk-wholesale.com. We will send you your login details immediately or we’ll accept your order by phone or email. It’s that easy.

Sorry for the inconvenience!

Join the BK-Wholesale reseller program
  • Retail: Our products are being sold in stores such as drug stores, health food stores, health food stores and pharmacies
  • Therapists: These products are widely used and sold by professional therapists (from physiotherapists to nutritionists, from haptonomists to massage therapists).
  • Beauty & Sports: Several gyms and beauty salons are working with our products to sell them to their customers.
  • Affiliates: Would you like to help grow our business ánd make money through your website or blog? Good! We have extensive online promotional materials for you to use.
Register
Form Validation - Good
Form Validation - Bad
Form Validation - Good
Form Validation - Bad
Form Validation - Good
Form Validation - Bad
Form Validation - Good
Form Validation - Bad
Form Validation - Good
Form Validation - Bad
Form Validation - Good
Form Validation - Bad

Your registration was succesfully sent.
You will be able to login and order products after we've confirmed your data.